ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ [ΔΕΥΑΚ]

27/04/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ