ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΚΤΗΤΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

05/03/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΚΕΣΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ