ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΘ ΑΕ

05/02/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ