ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

28/01/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ