ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ[ Σ.Α.Σ.Θ.]

05/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ