ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧ. ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝΚΟΡΩΝΕΙΑΣ-ΒΟΛΒΗΣ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΤΕΜΠΩΝ[ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡ. ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ]

24/11/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ