ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ EΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝ.ΠΕ. 22/6/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

14/06/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΤΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ