ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ MARKETING Ν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

24/06/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ