ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΔΚΜ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΜΠΟΥ Ν ΠΕΛΛΑΣ Α.Ε.- ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ

03/06/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

Επιτροπή : ΦΟΡΕΙΣ

Τακτικά μέληΠΑΣΟΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ