ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017

17/02/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

Τακτικά μέληΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αναπληρωματικά μέληΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ