ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΔΚΜ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΠΕΑΣ] ΕΣΠΑ.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΕΔΕ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2015-643

13/05/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

Τακτικά μέληΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ

Αναπληρωματικά μέληΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ