ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 234 ΤΟΥ Ν3852/10 [ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ]

14/10/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

Τακτικά μέληΚΑΙΤΕΖΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΖΑΚΑΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ