ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩ ΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ

22/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

Τακτικά μέλη ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ