ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΣΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ 1.000.000,00ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

10/01/2017
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

Τακτικά μέληΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ