ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

20/01/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

Τακτικά μέληΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ