ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

21/01/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

Τακτικά μέληΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ