ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2016-2017-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ-ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ2015-1464/ 16-12-2015/192/15.

21/01/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΔΕ

Τακτικά μέληΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ