ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ,ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.300.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 21 ΤΟΥ Ν 3669/08

10/11/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΝΤΕΜΠΛΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ

Αναπληρωματικά μέληΔΑΓΓΙΛΑ ΙΩΑΝΝΗ