ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.600.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν 3669/08 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ.

10/11/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΚΟΝΤΟ ΘΩΜΑ

Αναπληρωματικά μέληΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ