ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

03/07/2015
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αναπληρωματικά μέληΚΑΡΑΠΑΝΤΑΖΗ ΙΩΑΝΝΗ