ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ [ΑΜ38/2014] ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 221 ΤΟΥ Ν 4412/16

16/01/2017
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΓΕΩΡΓΑΛΗ-ΛΥΣΙΤΣΑ ΖΩΗ

Αναπληρωματικά μέληΤΣΟΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ