ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΒΑΤΩΝ -ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

10/01/2017
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΜΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Αναπληρωματικά μέληΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗ