ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡ. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 5ουΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ -ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ [ΑΜ 7/16

05/01/2017
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Αναπληρωματικά μέληΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ