ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΌΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 2ηςΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

08/07/2016
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΧΑΛΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ