ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ ΠΔ 5/85 [ΦΕΚ 2Α/17-1-1986] ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

04/12/2014
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιτροπή : ΔΗΜΩΝ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τακτικά μέληΜΠΟΥΛΟΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΜΠΟΥΤΣΙΒΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ