ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΤΕΠΕΘ ΕΤΟΥΣ 2017. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4412/2016 ΑΡΘΡΟ 221 ΠΑΡΓΡΑΦΟ 8ΣΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

10/01/2017
Περιφερειακή ενότητα : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Επιτροπή : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικά μέληΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αναπληρωματικά μέληΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ