ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσσαλονίκης

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δήμος : ΘΕΡΜΗΣ
Δήμαρχος : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Πληθυσμός : 34.436
Συνενούμενοι δήμοι : ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΜΙΚΡΑΣ