ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Σερρών

Δήμος : ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
Δήμαρχος : ΔΟΥΒΙΤΣΑ ΑΓΝΗ
Πληθυσμός : 23.158
Συνενούμενοι δήμοι : ΑΧΙΝΟΥ, ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ, ΝΙΓΡΙΤΑΣ, ΤΡΑΓΙΛΟΥ