ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Σερρών

Δήμος : ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Δήμαρχος : ΚΟΤΣΑΚΙΑΧΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Πληθυσμός : 22.695
Συνενούμενοι δήμοι : ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ, ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ