ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Π.Ε. Σερρών

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δήμαρχος : ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληθυσμός : 22.695

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ