ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Π.Ε. Χαλκιδικής

ΧΑΛΚΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Δήμαρχος : ΧΑΛΚΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Πληθυσμός : 14.971

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΠΑΛΙΝΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ