ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Π.Ε. Χαλκιδικής

ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ (ΠΑΡΗΣ)
Δήμαρχος : ΝΤΕΜΠΛΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ (ΠΑΡΗΣ)
Πληθυσμός : 11.798

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΝΙΚΗΤΗ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΤΟΡΩΝΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ