ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Θεσσαλονίκης

Δήμος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμαρχος : ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληθυσμός : 363,987
Συνενούμενοι δήμοι : ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ