ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήμαρχος : ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληθυσμός : 363,987

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ