ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ)
Δήμαρχος : ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΓΙΑΝΝΗΣ)
Πληθυσμός : 90.096

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ