ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Eγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ

26/03/2015
Αριθμός απόφασης : 65/2015
Κατηγορία : Διοικητικό συμβούλιο
APOFASH_65-15.pdf
APOFASH_65-15.pdf

Στη συνέχεια,  ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ», θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 10-3-2015 αίτηση της κ. Αικατερίνης Κιορφελέκα, απόφοιτης του Τμήματος «Δημοσιογραφία, Ρεπόρτερ και ............