ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Αιτήματα και προτάσεις για διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

26/03/2015
Αριθμός απόφασης : 74/2015
Κατηγορία : Διοικητικό συμβούλιο
APOFASH_74-15.pdf
APOFASH_74-15.pdf

Στη συνέχεια, ο κ.  Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδέσποτων’, υπενθυμίζει πως, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., διεξήχθη, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, μια κατ’ αρχήν συζήτηση για  ..............