ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΕΚΤΟΣ Η.Δ. : Αίτημα για διάθεση αντισταθμιστικών οφελών διέλευσης αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ

26/03/2015
Αριθμός απόφασης : 78/2015
Κατηγορία : Διοικητικό συμβούλιο
APOFASH_78-15.pdf
APOFASH_78-15.pdf

Στη συνέχεια, και  στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου, που διασχίζει όλη την Κεντρική Μακεδονία, διερχόμενος από τα διοικητικά όρια σειράς Δήμων, στους οποίους προξενεί αφενός αναστατώσεις κατά τη  ...........