ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Αίτημα για εύρυθμη λειτουργία (τοποθέτηση χημικών τουαλετών) Λαϊκών Αγορών

26/03/2015
Αριθμός απόφασης : 79/2015
Κατηγορία : Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, και στο  πλαίσιο  των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 144/9-3-2015 έγγραφο του Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου, που απευθύνεται στον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, και παρουσιάζει επιγραμματικά, αλλά εύστοχα και με..........