ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Αποφάσεις

Αναζήτηση
Καθαρισμός Φόρμας
13/10/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4° θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έργα ΕΣΠΑ», υπενθυμίζει πως το Δ.Σ., στην προηγούμενη συνεδρίασή του, της 27-8-2015, συντασσόμενο με τις σχετικές αποφάσεις και θέσεις της ΚΕΔΕ, διατύπωσε το...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση της καθαριότητας των Γραφείων της ΠΕΔΚΜ», υπενθυμίζει πως, με την 33/2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ 7Θ05ΟΚΑΗ-ΨΞ0), εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα ανάληψης δαπάνης για την...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος,  εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ανάθεση της υποστήριξης του Λογιστηρίου της ΠΕΔΚΜ», υπενθυμίζει πως, με την 34/2015 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ 77ΘΦΟΚΑΗ-57Η), εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα ανάληψης δαπάνης για την...

26/03/2015

Γενική συνέλευση

Στη συνέχεια, και στο  πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 132444/1957/18-3-2015 έγγραφο της Δνσης Λαϊκών Αγορών της ΠΚΜ, που επικαλείται την διάταξη του άρθρου 7 § 3 περ. α΄ του Ν. 4264/2014 και ανακοινώνει στους Δήμους της ...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, και στο  πλαίσιο  των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. το 144/9-3-2015 έγγραφο του Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου, που απευθύνεται στον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, και παρουσιάζει επιγραμματικά,...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας», θέτει υπόψη του Δ.Σ. τις διατάξεις του άρθρου 25 του υπό δημόσια διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Εκδημοκρατισμός...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, και  στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου, που διασχίζει όλη την Κεντρική Μακεδονία, διερχόμενος από τα διοικητικά όρια σειράς Δήμων, στους οποίους προξενεί...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, και στο  πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Κ. Κοτσακιαχίδης αναφέρει πως την λειτουργία των Δήμων και την ανταπόκρισή τους στις ολοένα και περισσότερες υποχρεώσεις τους την δυσχεραίνει, πέραν όλων των άλλων...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, και  στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα πλήρη κείμενα των πρόσφατων Νόμων: (α) 4320/19-3-2015 : «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης  ...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, ο κ.  Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης: «Προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδέσποτων’, υπενθυμίζει πως, στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δ.Σ., διεξήχθη, στο πλαίσιο των ανακοινώσεων, μια κατ’ αρχήν...

26/03/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια,  ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας ΙΕΚ», θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 10-3-2015 αίτηση της κ. Αικατερίνης Κιορφελέκα, απόφοιτης του Τμήματος «Δημοσιογραφία, Ρεπόρτερ...

15/01/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Συγκρότηση Επιτροπών Πολιτικής ΠΕΔΚΜ», αναφέρει πως, όπως είναι γνωστό, στην αρχή κάθε δημοτικής περιόδου, η ΚΕΔΕ συγκροτεί θεματικές Επιτροπές,...

15/01/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση του Δ.Σ. της ΠΕΔΚΜ σχετικά με την Άμεση Αποκέντρωση των Υπηρεσιών Πρόνοιας και Πολεοδομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης», υπενθυμίζει...

15/01/2015

Διοικητικό συμβούλιο

Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ενημέρωση από το προσωπικό των αναπτυξιακών εταιρειών των Δήμων», θέτει υπόψη του Δ.Σ. το από Ιαν. 2015 ενημερωτικό σημείωμα του Σωματείου Προσωπικού...