ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΕΙΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ