ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΟΒΙΣΤΗΣ

10/07/2017

«ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΟΒΙΣΤΗΣ» (1883), μετά τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε επιχρίσματα και παραστάσεις στο άνω διάζωμα της στέγης του κτιρίου.

Τη δαπάνη των εργασιών ανέλαβε η Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, της οποίας προίσταται ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, εκτελώντας ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

( Τετρασέλιδο αφιέρωμα )

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΟΒΙΣΤΗΣ
ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΔΟΒΙΣΤΗΣ