ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “I DO” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ

24/06/2019

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας συμμαχίας νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών

Ενεργά μέλη στις τοπικές τους κοινωνίες πρόκειται να καταστούν νέοι Ρομά που διαμένουν σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, με στόχο να δραστηριοποιηθούν και να διαχειριστούν ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τις κοινότητες τους και στη συνέχεια να υποβάλλουν προτάσεις στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.

Η πεντάμηνη εκπαίδευση τους ολοκληρώθηκε ήδη τον περασμένο Μάιο, ενώ από σήμερα άρχισε, στο πλαίσιο διήμερου εκπαιδευτικού προγράμματος, η εκπαίδευση στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αιρετών και μη,  προκειμένου να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι των νέων Ρομά στο πλαίσιο λειτουργίας μιας Ψηφιακής Πλατφόρμας Νέων.

Το εκπαιδευτικό διήμερο, που θα ολοκληρωθεί αύριο, οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ), στο πλαίσιο του έργου “I do”.

Στόχος του προγράμματος είναι να εντοπίσει στο πλαίσιο έρευνας νέους Ρομά, οι οποίοι κατόπιν εκπαίδευσης τους να είναι σε θέση να χειριστούν θέματα διοίκησης και οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την υπεύθυνη Θεματικού Άξονα Κοινωνικής Πολιτικής και Προληπτικής Ασφάλειας ΚΕ.ΜΕΑ (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), Συντονίστριας Έργου “I do”, Έλλης Χριστούλα, σκοπός του έργου είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής νέων Ρομά στο δημόσιο βίο μέσω της παροχής γνώσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε θέματα διακυβέρνησης και λειτουργίας των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Αναδεικνύοντας νέους Ρομά ως ισότιμα μέλη των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντας για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο, το έργο αποβλέπει στη δημιουργία ενεργών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και διεκδικούν τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολό της» τόνισε η κ. Χριστούλα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα “I do” υλοποιείται στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Αττικής και είναι συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Έργο (REC PROGRAMME 2014 – 2020).

Τις εργασίες του εκπαιδευτικού διημέρου χαιρέτισε ο πρόεδρος της ΠΕΔ-ΚΜ, Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, δηλώνοντας την αμέριστη στήριξη του στην εκπαίδευση νέων Ρομά, ώστε να καταστούν ενεργοί πολίτες.

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “I DO” ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΤΑΑ