ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΠΕΔΚΜ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

05/09/2018

Εγγραφο του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσσαλονικής για την δωρεά εξοπλισμού από την ΠΕΔΚΜ