ΠΕΔΚΜ

Breadcrumb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

19/09/2018
Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δείτε εδώ την προκήρυξη

κατεβάστε την σχετική αίτηση